Rodo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MetalMix Stanisław Gmaj z siedzbą ul. Liściasta 3, 96-321 Osowiec. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w celu wystawienia faktur oraz w celach podatkowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.